Ramadaanta iyo Ramadkeeda (7) – Diyaarintii: Guuleed Cumar Madar

guuleed MadarBishan barakaysan ee Ramadaan inteenna ilaahay (S.W.T) nolol ku soo gaadhsiiyay waxa inala gudboon inaynu u tafo-xaydanno oo aan saacad kamidii ina dhaafin inaga oon alle (S.W.T) dambi dhaaf ka dalban  .

Hadaba waxa  uu rasuulka (N.N.K.H) iyo asxaabtiisu ay ku qaadan jireen waqtigooda oo ay ku mashquuli jireen  inta lagu guda jiro bishan barakaysan xusitaanka alle(S.W.T). Waxa aynu qoraalkanna ku soo ururin donnaa waxyaabaha mudan in la sameeyo inta aynu ku jirno bishan barakaysan.

– waxa aad akhrisataa ducadii rasuulka (N.N.K.H) iyo asxaabtiisu alle haka raali ahaadee ay akhrisan jireen, marka ay arkaan bisha oo bilatay.

دعاءالنبيصىاللهعليهوسلم (اللّهُمأهلهعلينابالأمنوالايمانوالسلامةوالإسلام،والعافيةالمجلّلة،والرزقالواسع،ودفعالأسقام،اللّهُمارزقناصيامه،وقيامه،وتلاوةالقرآنفيه. اللّهُمسلمهلنا،وسلمنافيه)ه.

– waxa aad akhirsataa ducooyinkan marka aad saladaha kabaxdo isku day waliba inaad af-carabi ku barato.                                     اللّهُمادخلعلىأهلالقبورالسروراللّهُماغنكلفقيراللّهُماشبعكلجائعاللّهُماكسكلعرياناللّهُماقضدينكلمديناللّهُمفرجعنكلمكروباللّهُمردكلغريباللّهُمفككلأسيراللّهُماصلحكلفاسدفقرنابغناكاللّهُمغيرسوءحالنابحسنحالكاللّهُماقضعناالدينوأغننامنالفقرإنكعلىكلشيءقدي

– salaadaha marka aad kabaxdana ducadan ka sugnaatay rasuulka (N.N.K.H)  inaad akhrido isku day .

ياعليياعظيمياغفوريارحيمانتالربالعظيمالذيليسكمثلهشيءوهوالسميعالبصيروهذاشهر

شرفتهوعظمتهوكرمتهوفضلتهعلىالشهوروهوالشهرالذيفرضتصيامهعليوهوشهررمضانالذيأنزلتفيهالقرآنهدىللناسوبيناتمنالهدىوالفرقانوجعلتفيهليلةالقدروجعلتهاخيراًمنألفشهرفياذاالمنولايمنعليكمنعليبفكاكرقبتيمنالنارفيمنتمنعليهوأخلنيالجنةبرحمتكياأرحمالراحمين .

– Ducooyinkani waa kuwii uu  maalinkasta oo ramadaanta ka mid ah  uu ku ducaysan jiray rasuulku (N.N.K.H) , sida uu ka soo wariyey alle (S.W.T) haka raali ahaadee asxaabigii ibnu- cabbaas .

Maalinka 1aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُماجعلصياميفيهصيامالصائمينوهبليجرميفيهياإلهالعالمينواعفعنيياعافياًعنالمجرمين

Maalinka 2aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللهُمقربنيفيهالىمرضاتكوجنبنيفيهسخطكونقماتكووفقنيفيهلقراءةآياتكبرحمتكياأرحمالراحمين

Maalinka 3aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمارزقنيفيهالذهنوالتنبيهوأبعدنيفيهمنالسفاهةوالتمويهواجعللينصيباًفيكلخيرأنزلتهفيهياأجودالاجودين

Maalinka 4aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمقونيفيهعلىامركوأوزعنيلاداءشكركبكرمكواحفظنيبحفظكوستركياأبصرالناظرين

Maalinka 5aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُماجعلنيفيهمنالمستغفرينواجعلنيفيهمنعبادكالصالحينواجعلنيفيهمنأوليائكالمتفينبرأفتكياأكرمالأكرمين

Maalinka 6aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُملاتخذلنيلتعرضمعاصيكوأعذنيمنسياطنفمتكومهاويكوأجرنيمنموجباتسخطكبمنكوأياديكيامنتهىرغبةالراغبين

Maalinka 7aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

الهمأعنيعلىصيامهوقيامهوجنّبنيفيهمنهفواتهوآثامهوارزقنيذكركوشكركبدوامهدايتكياهاديالمؤمنين

Maalinka 8aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمارزقنيفيهرحمةالايتاموإطعامالطعاموإفشاءالسلاموارزقنيفيهصحبةالكرامومجانبةاللئامبطولكياأملالآملين

Maalinka 9aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُماجعلليفيهنصيباًمنرحمتكالواسعةواهدنيفيهببراهينكالقاطعةوخذبناصيتيالىمرضاتكالجامعةبمحبتكياأملالمشتاقين

Maalinka 10aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُماجعلنيفيهمنالمتوكلينعليكالفائزينلديكالمقربيناليكياغايةالطالبين

Maalinka 11aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمحبتالىفيهالإحسانوكرهالىفيهالفسوقوالعصيانوحرمعليفيهالسخطوالنيرانبقوتكياغوثالمستغيثين

Maalinka 12aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمارزقنيفيهالستروالعفافوالبسنيفيهلباسالقنوعوالكفافونجنيفيهمماأحذروأخافبعصمتكياعصمةالخائفين

Maalinka 13aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمطهرنيفيهمنالدنسوالأقذاروصبرنيعلىكائناتالأقدارووفقنيللتقىوصحبهالأبراربعونكياقرةعيونالمساكين

Maalinka 14aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُملاتؤاخذنيفيهبالعثراتوأقلنيفيهمنالخطيئاتوالهفواتولاتجعلنيغرضاًللبلاياوالآفاتبعزكياعزالمسلمين

Maalinka 15aad ducadii uu akhrisan jiray  rasuulku (N.N.K.H) .

اللّهُمارزقنيفيهطاعةالعابدينواشرحفيهصدريبانابةالمخبتينياأمانالخائفين……

 

La soco qaybaha dambe……

Ilaahaybaa mahad leh.

Qalinkii: Guuleed Cumar Madar.

Guuleed_madar@hotmail.com

Frankfurt , Germany.